SSD VPS

Free VPS 55 Đang có sẵn
 • 2Gb, Ram
 • 2 vCPU
 • 15GB Ổ cứng SSD
 • 100Mbps/1Mbps Đường truyền
 • Không giới hạn Băng thông
 • KVM, VMWare Công nghệ ảo hóa
 • Không Sao lưu dữ liệu
 • 30 ngày Thời gian miễn phí
VPS Pro A
 • 4Gb, Ram
 • 2 vCPU
 • 30GB Ổ cứng SSD
 • 100Mbps/4Mbps Đường truyền
 • Không giới hạn Băng thông
 • KVM, VMWare Công nghệ ảo hóa
 • Theo tháng Sao lưu dữ liệu
VPS Pro B
 • 6Gb, Ram
 • 4 vCPU
 • 40GB Ổ cứng SSD
 • 100Mbps/4Mbps Đường truyền
 • Không giới hạn Băng thông
 • KVM, VMWare Công nghệ ảo hóa
 • Theo tháng Sao lưu dữ liệu
VPS Pro C
 • 8Gb, Ram
 • 4 vCPU
 • 60GB Ổ cứng SSD
 • 100Mbps/4Mbps Đường truyền
 • Không giới hạn Băng thông
 • KVM, VMWare Công nghệ ảo hóa
 • Theo tháng Sao lưu dữ liệu