HOSTING

Hosting Miễn Phí

Dung lượng lưu trữ: 1GB SSD

Băng thông: 20GB

Cơ sở dữ liệu (MySQL): 1

Subdomain: Không giới hạn

Addon domain: 0

Backup: Hàng tuần

Direct Admin (Control Panel)

Thời gian cấp: 1 năm

Cloud Hosting A

Dung lượng lưu trữ: 2GB SSD

Băng thông: 50GB

Cơ sở dữ liệu (MySQL): 5

Subdomain: Không giới hạn

Addon domain: 1

Backup: Hàng tuần

Direct Admin (Control Panel)

Từ: 40.000/1 tháng

Cloud Hosting B

Dung lượng lưu trữ: 4GB SSD

Băng thông: 100Gb

Cơ sở dữ liệu (MySQL): 15

Subdomain: Không giới hạn

Addon domain: 5

Backup: Hàng tuần

Direct Admin (Control Panel)

Từ: 125.000/1 tháng

Cloud Hosting C

Dung lượng lưu trữ: 10 GB SSD

Băng thông: Không giới hạn

Cơ sở dữ liệu (MySQL): 20

Subdomain: Không giới hạn

Addon domain: 10

Backup: Hàng tuần

Direct Admin (Control Panel)

Từ: 125.000/1 tháng

TOP