VPS Miễn Phí

Ram: 2Gb
vCPU: 2
Ổ cứng SSD: 15GB
Đường truyền: 100Mbps/1Mbps
Băng thông: Không giới hạn
Công nghệ ảo hóa: KVM, VMWare
Sao lưu dữ liệu: Không
Thời gian miễn phí: 30 ngày

VPS A

Ram 4Gb
vCPU: 2
Ổ cứng SSD: 30GB
Đường truyền: 100Mbps/4Mbps
Băng thông: Không giới hạn
Công nghệ ảo hóa: KVM, VMWare
Sao lưu dữ liệu: Theo tháng

Từ: 300.000 vnd/tháng

VPS B

Ram 6Gb
vCPU: 4
Ổ cứng SSD: 40GB
Đường truyền 100Mbps/4Mbps
Băng thông: Không giới hạn
Công nghệ ảo hóa: KVM, VMWare
Sao lưu dữ liệu: Theo tháng

Từ: 400.000 vnd/tháng

VPS C

Ram: 8Gb
vCPU: 4
Ổ cứng SSD: 60GB
Đường truyền: 100Mbps/6Mbps
Băng thông: Không giới hạn
Công nghệ ảo hóa: KVM, VMWare
Sao lưu dữ liệu: Theo tháng

Từ: 500.000 vnd/tháng

TOP